Scherphof voor zzp-ers

Voor de Zelfstandige Zonder Personeel (zzp-er) en de freelancer zijn zakelijk en privé nauw verweven. Veel zelfstandig ondernemers lopen grote risico’s omdat ze verzekeringen te duur vinden. Alle zzp-ers in Nederland horen goede verzekeringen tegen betaalbare premies te hebben.Als zzp-er of freelancer bent u niet via een werkgever verzekerd en valt u niet onder collectieve werknemersverzekeringen als WW, WIA (voorheen WAO), ZW, Wajong en WAZO. U moet zelf zorgen voor een adequate (inkomens)voorziening bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensionering. Er zijn veel verzekeringspakketten voor zzp-ers. Door onze ervaring en kennis gaan wij na welk pakket voor uw beroepsgroep het aantrekkelijkst is.