Disclaimer

Bij het ontwikkelen en realiseren van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is. Scherphof Assurantiën is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de inhoud van deze website.

Scherphof Assurantiën draagt niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van informatie aangeleverd door derden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van Scherphof Assurantiën.